UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Wydział Strategii i Funduszy Europejskich (SF)"
Rok:
1 Styczeń145
2 Luty166
3 Marzec160
4 Kwiecień125
5 Maj134
6 Czerwiec204
7 Lipiec115
8 Sierpień56
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0