UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Wydział Finansów (F)"
Rok:
1 Styczeń286
2 Luty290
3 Marzec480
4 Kwiecień274
5 Maj212
6 Czerwiec369
7 Lipiec152
8 Sierpień65
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0