UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Wydział Edukacji (E)"
Rok:
1 Styczeń467
2 Luty709
3 Marzec713
4 Kwiecień669
5 Maj502
6 Czerwiec639
7 Lipiec445
8 Sierpień652
9 Wrzesień752
10 Październik541
11 Listopad421
12 Grudzień0