UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Rejestr zmian dokumentu: "OK.1431.221.2020 Wniosek - decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach"
Nazwa dokumentu: OK.1431.221.2020 Wniosek - decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-08-14 09:42:37
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-08-12
Odpowiedzialny: Magdalena Binerowska
Ostatnio modyfikował: Joanna Choromańska
Data modyfikacji: 2020-09-02 10:22:29
Wersja: 3
# Edytował Data edycji Komentarz zmian
Rejestr zmian Joanna Choromańska 2020-09-02 10:22:29 Zmiana treści dokumentu
Rejestr zmian Joanna Choromańska 2020-09-02 10:18:44 Publikacja odpowiedzi
Rejestr zmian Olga Walnicka-Kucio 2020-08-14 09:43:46 Publikacja