UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Rejestr zmian dokumentu: "Modyfikacja wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 120 obr. 70 z niezbędnym zagospodarowaniem terenu, przebudową istniejącej sieci kanalizacji deszczowej oraz przyłączami kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, przyłączem wodociągowym, elektroenergetycznym oraz C.O., oraz inwestycji towarzyszącej realizowanej na zasadach ogólnych zgodnie z przepisami ustawy „Prawo budowlane”, „Ustawy o drogach publicznych” polegającej na remoncie chodnika na długości ul. Emilii Plater po stronie zachodniej, przylegającej do terenu inwestycji, wraz z wymianą oświetlenia chodnika i ulicy na lampy LED, oraz korekcie formy skanalizowania ronda na skrzyżowaniu ul. Emilii Plater i Tadeusza Kościuszki zlokalizowanych na działkach nr: 62 obr. 70, 93 obr. 70 i 18/3 obr. 69"
Nazwa dokumentu: Modyfikacja wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 120 obr. 70 z niezbędnym zagospodarowaniem terenu, przebudową istniejącej sieci kanalizacji deszczowej oraz przyłączami kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, przyłączem wodociągowym, elektroenergetycznym oraz C.O., oraz inwestycji towarzyszącej realizowanej na zasadach ogólnych zgodnie z przepisami ustawy „Prawo budowlane”, „Ustawy o drogach publicznych” polegającej na remoncie chodnika na długości ul. Emilii Plater po stronie zachodniej, przylegającej do terenu inwestycji, wraz z wymianą oświetlenia chodnika i ulicy na lampy LED, oraz korekcie formy skanalizowania ronda na skrzyżowaniu ul. Emilii Plater i Tadeusza Kościuszki zlokalizowanych na działkach nr: 62 obr. 70, 93 obr. 70 i 18/3 obr. 69
Wprowadził do BIP: Joanna Prusik
Data udostępnienia: 2020-06-03 11:38:40
Wytworzył: Joanna Prusik
Data wytworzenia: 2020-06-03
Odpowiedzialny: Magdalena Binerowska
Ostatnio modyfikował: Joanna Prusik
Data modyfikacji: 2020-06-03 12:44:19
Wersja: 12
# Edytował Data edycji Komentarz zmian
Rejestr zmian Joanna Prusik 2020-06-03 12:44:19 Zmiana treści dokumentu
Rejestr zmian Joanna Prusik 2020-06-03 12:38:49 Zmiana linku w treści dokumentu
Rejestr zmian Joanna Prusik 2020-06-03 12:36:33 Zmiana linku w treści dokumentu
Rejestr zmian Joanna Prusik 2020-06-03 12:32:05 Publikacja treści modyfikacji wniosku
Rejestr zmian Michał Salamucha 2020-06-03 12:27:27 Zmiana treści dokumentu
Rejestr zmian Michał Salamucha 2020-06-03 12:24:46 Zmiana treści dokumentu
Rejestr zmian Michał Salamucha 2020-06-03 12:21:26 Zmiana treści dokumentu
Rejestr zmian Joanna Prusik 2020-06-03 12:19:43 Zmiana treści dokumentu
Rejestr zmian Joanna Prusik 2020-06-03 12:13:14 Zmiana treści dokumentu
Rejestr zmian Joanna Prusik 2020-06-03 12:07:30 Publikacja treści dokumentu
Rejestr zmian Joanna Prusik 2020-06-03 11:40:55 Publikacja