UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Rejestr zmian dokumentu: "XXI/364/20 w sprawie pozbawienia al. Sybiraków (od al. Wojska Polskiego do Placu Powstańców Warszawy), ul. Bolesława Limanowskiego (od Placu Powstańców Warszawy do Placu Generała Józefa Bema), Placu Generała Józefa Bema, ul. Wojciecha Kętrzyńskiego (od Placu Generała Józefa Bema do Placu Ofiar Katynia), Placu Ofiar Katynia i ul. Towarowej (od Placu Ofiar Katynia do ul. Władysława Leonharda) kategorii dróg gminnych na obszarze miasta Olsztyna"
Nazwa dokumentu: XXI/364/20 w sprawie pozbawienia al. Sybiraków (od al. Wojska Polskiego do Placu Powstańców Warszawy), ul. Bolesława Limanowskiego (od Placu Powstańców Warszawy do Placu Generała Józefa Bema), Placu Generała Józefa Bema, ul. Wojciecha Kętrzyńskiego (od Placu Generała Józefa Bema do Placu Ofiar Katynia), Placu Ofiar Katynia i ul. Towarowej (od Placu Ofiar Katynia do ul. Władysława Leonharda) kategorii dróg gminnych na obszarze miasta Olsztyna
Wprowadził do BIP: Lidia Dawid
Data udostępnienia: 2020-05-19 12:09:34
Wytworzył: Marcin Szwarc
Data wytworzenia: 2020-05-19
Odpowiedzialny: Marcin Szwarc
Ostatnio modyfikował: Lidia Dawid
Data modyfikacji: 2020-06-09 13:01:14
Wersja: 4
# Edytował Data edycji Komentarz zmian
Rejestr zmian Lidia Dawid 2020-06-09 13:01:14 Zmiana treści dokumentu
Rejestr zmian Lidia Dawid 2020-06-04 15:13:52 Zmiana treści dokumentu
Rejestr zmian Lidia Dawid 2020-06-04 15:09:28 Zmiana treści dokumentu
Rejestr zmian Lidia Dawid 2020-05-19 12:11:18 Publikacja