UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Rejestr zmian dokumentu: "XXI/358/20 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Olsztyn położonego w Olsztynie przy ulicy 11 Listopada 4 na okres 3 lat z dotychczasowym najemcą "
Nazwa dokumentu: XXI/358/20 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Olsztyn położonego w Olsztynie przy ulicy 11 Listopada 4 na okres 3 lat z dotychczasowym najemcą
Wprowadził do BIP: Lidia Dawid
Data udostępnienia: 2020-05-19 11:50:52
Wytworzył: Bartosz Kamiński
Data wytworzenia: 2020-05-19
Odpowiedzialny: Bartosz Kamiński
Ostatnio modyfikował: Lidia Dawid
Data modyfikacji: 2020-06-04 11:45:43
Wersja: 2
# Edytował Data edycji Komentarz zmian
Rejestr zmian Lidia Dawid 2020-06-04 11:45:43 Zmiana treści dokumentu
Rejestr zmian Lidia Dawid 2020-05-19 11:53:15 Publikacja