UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Rejestr zmian dokumentu: "Przetarg o wartości poniżej 30.000 euro na produkcję i emisję filmu dotyczącego realizacji projektu „Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenie Miasta Olsztyna”"
Nazwa dokumentu: Przetarg o wartości poniżej 30.000 euro na produkcję i emisję filmu dotyczącego realizacji projektu „Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenie Miasta Olsztyna”
Wprowadził do BIP: Tomasz Hajny
Data udostępnienia: 2020-05-15 11:11:32
Wytworzył: Monika Małolepsza
Data wytworzenia: 2020-05-15
Odpowiedzialny: Aneta Szpaderska
Ostatnio modyfikował: Karol Tabaka
Data modyfikacji: 2020-05-29 14:15:47
Wersja: 5
# Edytował Data edycji Komentarz zmian
Rejestr zmian Karol Tabaka 2020-05-29 14:15:47 Publikacja ogłoszenia o wyniku postępowania
Rejestr zmian Bartosz Kamiński 2020-05-22 12:58:01 Zmiana treści dokumentu
Rejestr zmian Bartosz Kamiński 2020-05-21 11:05:46 Zmiana treści dokumentu
Rejestr zmian Bartosz Kamiński 2020-05-19 12:41:47 Zmiana treści dokumentu
Rejestr zmian Tomasz Hajny 2020-05-15 11:16:16 Publikacja