UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Rejestr zmian dokumentu: "Przetarg z ogłoszeniem o wartości poniżej 30 000 Euro na - "Wirtualne muzeum archeologiczne" - digitalizacja 3D i wizualizacja obiektów wydobytych podczas badań archeologicznych na terenie starego miasta w Olsztynie wraz ze stworzeniem możliwości technicznych ich udostępnienia na stronie internetowej www.zabytki.olsztyn.eu, w ramach realizacji projektu nr PR/1/104/2018 "Bałtycka Odyseja – powstanie wspólnego obszaru historycznego i kulturowego", dofinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020, nr umowy PLRU.01.01.00-RU-0104/18-00 "
Nazwa dokumentu: Przetarg z ogłoszeniem o wartości poniżej 30 000 Euro na - "Wirtualne muzeum archeologiczne" - digitalizacja 3D i wizualizacja obiektów wydobytych podczas badań archeologicznych na terenie starego miasta w Olsztynie wraz ze stworzeniem możliwości technicznych ich udostępnienia na stronie internetowej www.zabytki.olsztyn.eu, w ramach realizacji projektu nr PR/1/104/2018 "Bałtycka Odyseja – powstanie wspólnego obszaru historycznego i kulturowego", dofinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020, nr umowy PLRU.01.01.00-RU-0104/18-00
Wprowadził do BIP: Urszula Ulatowska
Data udostępnienia: 2020-05-11 23:23:21
Wytworzył: Urszula Ulatowska
Data wytworzenia: 2020-05-11
Odpowiedzialny: Urszula Ulatowska
Ostatnio modyfikował: Urszula Ulatowska
Data modyfikacji: 2020-05-29 09:05:21
Wersja: 5
# Edytował Data edycji Komentarz zmian
Rejestr zmian Urszula Ulatowska 2020-05-29 09:05:21 Informacja o wyniku postępowania
Rejestr zmian Urszula Ulatowska 2020-05-25 10:00:54 Informacja z otwarcia ofert
Rejestr zmian Urszula Ulatowska 2020-05-18 11:11:51 Publikacja odpowiedzi na zapytania wykonawców
Rejestr zmian Urszula Ulatowska 2020-05-12 00:22:44 Publikacja ogłoszenia
Rejestr zmian Urszula Ulatowska 2020-05-11 23:47:13 Publikacja ogłoszenia