UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Rejestr zmian dokumentu: "OK.1431.74.2020 Wniosek - stawki opłat za użytkowanie wieczyste w latach 1990-2020"
Nazwa dokumentu: OK.1431.74.2020 Wniosek - stawki opłat za użytkowanie wieczyste w latach 1990-2020
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-03-20 10:05:36
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-03-18
Odpowiedzialny: Sławomir Bernat
Ostatnio modyfikował: Magdalena Duchnowska
Data modyfikacji: 2020-04-20 14:26:30
Wersja: 2
# Edytował Data edycji Komentarz zmian
Rejestr zmian Magdalena Duchnowska 2020-04-20 14:26:30 Dodanie odpowiedzi
Rejestr zmian Olga Walnicka-Kucio 2020-03-20 10:07:29 Publikacja