UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Rejestr zmian dokumentu: "OK.1431.49.2020 Wniosek - postępowanie dot. przetargu na dostawę taboru tramwajowego"
Nazwa dokumentu: OK.1431.49.2020 Wniosek - postępowanie dot. przetargu na dostawę taboru tramwajowego
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-02-18 14:51:02
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-02-17
Odpowiedzialny: Barbara Tulibacka
Ostatnio modyfikował: Jolanta Chlubicka
Data modyfikacji: 2020-03-18 07:44:10
Wersja: 7
# Edytował Data edycji Komentarz zmian
Rejestr zmian Jolanta Chlubicka 2020-03-18 07:44:10 Zmiana treści dokumentu
Rejestr zmian Jolanta Chlubicka 2020-03-18 07:41:44 Zmiana treści dokumentu
Rejestr zmian Jolanta Chlubicka 2020-03-18 07:40:22 Zmiana treści dokumentu
Rejestr zmian Jolanta Chlubicka 2020-02-21 11:59:00 Zmiana treści dokumentu
Rejestr zmian Jolanta Chlubicka 2020-02-21 11:58:18 Zmiana treści dokumentu
Rejestr zmian Olga Walnicka-Kucio 2020-02-20 13:43:28 Zmiana dekretacji
Rejestr zmian Olga Walnicka-Kucio 2020-02-18 14:52:02 Publikacja