UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Rejestr zmian dokumentu: "XVII/301/20 zmieniająca Uchwałę Nr XVII/207/15 Rady Miasta Olsztyna z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Olsztyn oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków"
Nazwa dokumentu: XVII/301/20 zmieniająca Uchwałę Nr XVII/207/15 Rady Miasta Olsztyna z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Olsztyn oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
Wprowadził do BIP: Lidia Dawid
Data udostępnienia: 2020-01-21 11:45:50
Wytworzył: Marcin Szwarc
Data wytworzenia: 2020-01-21
Odpowiedzialny: Marcin Szwarc
Ostatnio modyfikował: Lidia Dawid
Data modyfikacji: 2020-02-12 13:00:30
Wersja: 3
# Edytował Data edycji Komentarz zmian
Rejestr zmian Lidia Dawid 2020-02-12 13:00:30 Zmiana treści dokumentu
Rejestr zmian Lidia Dawid 2020-02-10 09:39:53 Zmiana treści dokumentu
Rejestr zmian Lidia Dawid 2020-01-21 11:49:04 Publikacja