UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Rejestr zmian dokumentu: "Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji administracyjnej nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 76/11 w obrębie 105 m. Olsztyna."
Nazwa dokumentu: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji administracyjnej nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 76/11 w obrębie 105 m. Olsztyna.
Wprowadził do BIP: Teresa Gomułka
Data udostępnienia: 2019-05-08 15:01:36
Wytworzył: Ilona Przegrocka
Data wytworzenia: 2019-05-08
Odpowiedzialny: Grażyna Jaświłek
Ostatnio modyfikował: Teresa Gomułka
Data modyfikacji: 2019-05-08 15:04:00
Wersja: 1
# Edytował Data edycji Komentarz zmian
Rejestr zmian Teresa Gomułka 2019-05-08 15:04:00 Publikacja