UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Rejestr zmian dokumentu: "OK.1431.229.2018 Wniosek - uchwała o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym"
Nazwa dokumentu: OK.1431.229.2018 Wniosek - uchwała o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2018-07-27 09:12:34
Wytworzył: Magdalena Binerowska
Data wytworzenia: 2018-07-26
Odpowiedzialny: Magdalena Binerowska
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2018-08-02 09:05:09
Wersja: 2
# Edytował Data edycji Komentarz zmian
Rejestr zmian Olga Walnicka-Kucio 2018-08-02 09:05:09 Opublikowano odpowiedź do wniosku o udzielenie informacji publicznej
Rejestr zmian Olga Walnicka-Kucio 2018-07-27 09:19:21 Publikacja