UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Rejestr zmian dokumentu: "OK.1431.162.2018 Wniosek - kwota zobowiązań i udzielonych poręczeń na dzień 31.12.2017"
Nazwa dokumentu: OK.1431.162.2018 Wniosek - kwota zobowiązań i udzielonych poręczeń na dzień 31.12.2017
Wprowadził do BIP: Ewa Tracewicz-Gieroim
Data udostępnienia: 2018-05-22 08:58:47
Wytworzył: Teresa Zając
Data wytworzenia: 2018-05-22
Odpowiedzialny: Teresa Zając
Ostatnio modyfikował: Joanna Martul
Data modyfikacji: 2018-05-24 12:33:42
Wersja: 3
# Edytował Data edycji Komentarz zmian
Rejestr zmian Joanna Martul 2018-05-24 12:33:42 Publikacja odpowiedzi
Rejestr zmian Ewa Tracewicz-Gieroim 2018-05-22 09:39:12 Publikacja