UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Rejestr zmian dokumentu: "OK.1431.153.2018 Wniosek - obciążenie budżetu miasta w latach 2007-2017 z tyt. inewstycji"
Nazwa dokumentu: OK.1431.153.2018 Wniosek - obciążenie budżetu miasta w latach 2007-2017 z tyt. inewstycji
Wprowadził do BIP: Katarzyna Kocan-Gromadzińska
Data udostępnienia: 2018-05-10 13:35:44
Wytworzył: Teresa Zając
Data wytworzenia: 2018-05-10
Odpowiedzialny: Teresa Zając
Ostatnio modyfikował: Aneta Arcipowska
Data modyfikacji: 2018-05-22 09:35:58
Wersja: 2
# Edytował Data edycji Komentarz zmian
Rejestr zmian Aneta Arcipowska 2018-05-22 09:35:58 Publikacja odpowiedzi
Rejestr zmian Katarzyna Kocan-Gromadzińska 2018-05-10 13:38:53 Publikacja