UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Rejestr zmian dokumentu: "OK.1431.13.2018 Wniosek - sposób naliczania opłaty adiacenckiej"
Nazwa dokumentu: OK.1431.13.2018 Wniosek - sposób naliczania opłaty adiacenckiej
Wprowadził do BIP: Mirosław Sokolnicki
Data udostępnienia: 2018-01-19 14:57:03
Wytworzył: Sławomir Bernat
Data wytworzenia: 2018-01-19
Odpowiedzialny: Sławomir Bernat
Ostatnio modyfikował: Magdalena Duchnowska
Data modyfikacji: 2018-03-20 08:35:04
Wersja: 3
# Edytował Data edycji Komentarz zmian
Rejestr zmian Magdalena Duchnowska 2018-03-20 08:35:04 Dodanie odpowiedzi
Rejestr zmian Mirosław Sokolnicki 2018-01-30 11:06:22 Publikacja pisma wzywającego do wykazania interesu publicznego
Rejestr zmian Mirosław Sokolnicki 2018-01-19 14:58:57 Publikacja treści wniosku