UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Rejestr zmian dokumentu: "Rejestr zgłoszeń robót budowlanych"
Nazwa dokumentu: Rejestr zgłoszeń robót budowlanych
Wprowadził do BIP: Mirosław Sokolnicki
Data udostępnienia: 2017-12-01 11:48:18
Wytworzył: Grażyna Stabelska-Kopczyńska
Data wytworzenia: 2017-12-01
Odpowiedzialny: Grażyna Stabelska-Kopczyńska
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2019-03-13 11:57:37
Wersja: 4
# Edytował Data edycji Komentarz zmian
Rejestr zmian Olga Walnicka-Kucio 2019-03-13 11:57:37 dodano podpunkt f)
Rejestr zmian Mirosław Sokolnicki 2018-02-01 12:09:44 Dodanie dodatkowego opisu odnoszącego się do zawartości zbioru
Rejestr zmian Mirosław Sokolnicki 2017-12-18 12:59:50 Zmiana komórki udostępniającej zbiór
Rejestr zmian Mirosław Sokolnicki 2017-12-01 11:49:38 Publikacja informacji o zbiorze