UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Rejestr zmian dokumentu: "Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia "Projektu robót geologicznych dla wykonania dodatku do dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla potrzeb zadania: Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku od granicy miasta do wiaduktu kolejowego (ulica Nowobałtycka) w Olsztynie"
Nazwa dokumentu: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia "Projektu robót geologicznych dla wykonania dodatku do dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla potrzeb zadania: Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku od granicy miasta do wiaduktu kolejowego (ulica Nowobałtycka) w Olsztynie
Wprowadził do BIP: Mirosław Sokolnicki
Data udostępnienia: 2017-08-18 09:53:06
Wytworzył: Katarzyna Tawkin
Data wytworzenia: 2017-08-18
Odpowiedzialny: Zdzisław Zdanowski
Ostatnio modyfikował: Mirosław Sokolnicki
Data modyfikacji: 2017-08-18 09:56:59
Wersja: 1
# Edytował Data edycji Komentarz zmian
Rejestr zmian Mirosław Sokolnicki 2017-08-18 09:56:59 Publikacja obwieszczenia