UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Rejestr zmian dokumentu: "Zarządzenie Nr 448 z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Zespołu do oceny formalnej i merytorycznej wniosków oraz podziału środków finansowych zaplanowanych na organizację dodatkowych nadobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych w budżecie Miasta Olsztyna na rok 2017 "
Nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 448 z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Zespołu do oceny formalnej i merytorycznej wniosków oraz podziału środków finansowych zaplanowanych na organizację dodatkowych nadobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych w budżecie Miasta Olsztyna na rok 2017
Wprowadził do BIP: Beata Sierańska-Fengler
Data udostępnienia: 2016-12-22 11:34:00
Wytworzył: Teresa Wiśniewska
Data wytworzenia: 2016-12-22
Odpowiedzialny: Mariusz Badura
Ostatnio modyfikował: Mirosław Sokolnicki
Data modyfikacji: 2016-12-23 10:14:56
Wersja: 2
# Edytował Data edycji Komentarz zmian
Rejestr zmian Mirosław Sokolnicki 2016-12-23 10:14:56 Publikacja treści zarządzenia
Rejestr zmian Beata Sierańska-Fengler 2016-12-22 11:34:45 Publikacja