UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Rejestr zmian dokumentu: "Obwieszczenie o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych w toku prowadzonego postępowania administracyjnego dowodów i materiałów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Przebudowie sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Tuwima w Olsztynie, Obr.110 dz.nr: 64/22, 64/42, 64/45, 72, 73/2, 74/1, 74/4, 74/11, 74/24, 74/31, 77, 117/28”"
Nazwa dokumentu: Obwieszczenie o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych w toku prowadzonego postępowania administracyjnego dowodów i materiałów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Przebudowie sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Tuwima w Olsztynie, Obr.110 dz.nr: 64/22, 64/42, 64/45, 72, 73/2, 74/1, 74/4, 74/11, 74/24, 74/31, 77, 117/28”
Wprowadził do BIP: Joanna Choromańska
Data udostępnienia: 2016-11-24 11:13:34
Wytworzył: Małgorzata Jasicka
Data wytworzenia: 2016-12-09
Odpowiedzialny: Zdzisław Zdanowski
Ostatnio modyfikował: Joanna Choromańska
Data modyfikacji: 2016-11-24 11:14:24
Wersja: 1
# Edytował Data edycji Komentarz zmian
Rejestr zmian Joanna Choromańska 2016-11-24 11:14:24 Publikacja