UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Rejestr zmian dokumentu: "Ogłoszenie o zamówieniu, o wartości poniżej 30 000 euro na zebranie i analizę danych, w tym statystycznych, niezbędnych do opracowania diagnozy społeczno-gospodarczej Olsztyna oraz opracowanie zebranego materiału w formie dokumentu pn. "Raport o stanie Miasta za lata 2014-2015""
Nazwa dokumentu: Ogłoszenie o zamówieniu, o wartości poniżej 30 000 euro na zebranie i analizę danych, w tym statystycznych, niezbędnych do opracowania diagnozy społeczno-gospodarczej Olsztyna oraz opracowanie zebranego materiału w formie dokumentu pn. "Raport o stanie Miasta za lata 2014-2015"
Wprowadził do BIP: Mirosław Sokolnicki
Data udostępnienia: 2016-09-15 15:18:55
Wytworzył: Izabela Meissner
Data wytworzenia: 2016-09-15
Odpowiedzialny: Marek Malinowski
Ostatnio modyfikował: Mirosław Sokolnicki
Data modyfikacji: 2016-09-29 12:45:35
Wersja: 4
# Edytował Data edycji Komentarz zmian
Rejestr zmian Mirosław Sokolnicki 2016-09-29 12:45:35 Publikacja "Zawiadomienia o wyniku postępowania"
Rejestr zmian Mirosław Sokolnicki 2016-09-23 12:03:50 Publikacja zestawienia złożonych ofert
Rejestr zmian Mirosław Sokolnicki 2016-09-21 14:45:28 Publikacja pliku "Odpowiedź na zapytanie Wykonawcy 2016-09-21"
Rejestr zmian Mirosław Sokolnicki 2016-09-15 15:22:09 Publikacja ogłoszenia