UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Rejestr zmian dokumentu: "Rozstrzygnięcie, ogłoszonego Zarządzeniem nr 155 Prezydenta Olsztyna z dnia 18 maja 2016 r., otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego"
Nazwa dokumentu: Rozstrzygnięcie, ogłoszonego Zarządzeniem nr 155 Prezydenta Olsztyna z dnia 18 maja 2016 r., otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego
Wprowadził do BIP: Mirosław Sokolnicki
Data udostępnienia: 2016-06-28 08:28:37
Wytworzył: Iwona Gardocka
Data wytworzenia: 2016-06-28
Odpowiedzialny: Piotr Grzymowicz
Ostatnio modyfikował: Mirosław Sokolnicki
Data modyfikacji: 2016-06-28 08:31:33
Wersja: 1
# Edytował Data edycji Komentarz zmian
Rejestr zmian Mirosław Sokolnicki 2016-06-28 08:31:33 Publikacja rozstrzygnięcia