UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Rejestr zmian dokumentu: "Ogłoszenie o przetargu o wartości poniżej 30 000 euro na "Usługę biegłego rewidenta polegającą na weryfikacji sprawozdań z realizacji wydatków ponoszonych w ramach dofinansowania z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020""
Nazwa dokumentu: Ogłoszenie o przetargu o wartości poniżej 30 000 euro na "Usługę biegłego rewidenta polegającą na weryfikacji sprawozdań z realizacji wydatków ponoszonych w ramach dofinansowania z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020"
Wprowadził do BIP: Mirosław Sokolnicki
Data udostępnienia: 2015-12-09 13:09:06
Wytworzył: Maciej Maścianica
Data wytworzenia: 2015-12-09
Odpowiedzialny: Justyna Sarna-Pezowicz
Ostatnio modyfikował: Mirosław Sokolnicki
Data modyfikacji: 2016-03-14 11:36:28
Wersja: 5
# Edytował Data edycji Komentarz zmian
Rejestr zmian Mirosław Sokolnicki 2016-03-14 11:36:28 Zmiana treści dokumentu
Rejestr zmian Mirosław Sokolnicki 2015-12-22 11:46:08 Zmiana treści dokumentu
Rejestr zmian Mirosław Sokolnicki 2015-12-11 14:00:23 Zmiana treści dokumentu
Rejestr zmian Mirosław Sokolnicki 2015-12-09 13:13:57 Zmiana treści dokumentu
Rejestr zmian Mirosław Sokolnicki 2015-12-09 13:11:29 Zmiana treści dokumentu