UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Rejestr zmian dokumentu: "Zarządzenie Nr 478 z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, do którego stosuje się ustawę Prawo zamówień publicznych, na zakup usług związanych ze sporządzeniem opinii na temat wartości nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych w formie operatów szacunkowych dla potrzeb prawidłowej gospodarki mieniem komunalnym i Skarbu Państwa "
Nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 478 z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, do którego stosuje się ustawę Prawo zamówień publicznych, na zakup usług związanych ze sporządzeniem opinii na temat wartości nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych w formie operatów szacunkowych dla potrzeb prawidłowej gospodarki mieniem komunalnym i Skarbu Państwa
Wprowadził do BIP: Agata Wyszyńska
Data udostępnienia: 2014-12-17 11:01:03
Wytworzył: Dorota Wardowska-Szubzda
Data wytworzenia: 2014-12-17
Odpowiedzialny: Barbara Tulibacka
Ostatnio modyfikował: Agata Wyszyńska
Data modyfikacji: 2014-12-18 09:35:03
Wersja: 4
# Edytował Data edycji Komentarz zmian
Rejestr zmian Agata Wyszyńska 2014-12-18 09:35:03 Zmiana treści dokumentu
Rejestr zmian Dorota Wardowska-Szubzda 2014-12-17 11:38:55 Zmiana treści dokumentu
Rejestr zmian Agata Wyszyńska 2014-12-17 11:08:26 Zmiana treści dokumentu
Rejestr zmian Agata Wyszyńska 2014-12-17 11:07:00 Zmiana treści dokumentu