UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Rejestr zmian dokumentu: "Zarządzenie Nr 367 z dnia 4 września 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, do którego stosuje się ustawę Prawo zamówień publicznych, na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla zadania inwestycyjnego pn.:" Budowa ul. Towarowej od skrzyżowania ul. Towarowej z ul. Leonharda do projektowanej obwodnicy Olsztyna wraz z przebudową ul. Lubelskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Stalową do zaprojektowanego węzła drogowego w ciągu obwodnicy""
Nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 367 z dnia 4 września 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, do którego stosuje się ustawę Prawo zamówień publicznych, na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla zadania inwestycyjnego pn.:" Budowa ul. Towarowej od skrzyżowania ul. Towarowej z ul. Leonharda do projektowanej obwodnicy Olsztyna wraz z przebudową ul. Lubelskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Stalową do zaprojektowanego węzła drogowego w ciągu obwodnicy"
Wprowadził do BIP: Agata Wyszyńska
Data udostępnienia: 2014-09-04 09:22:26
Wytworzył: Monika Dąbrowska
Data wytworzenia: 2014-09-04
Odpowiedzialny: Barbara Tulibacka
Ostatnio modyfikował: Dorota Wardowska-Szubzda
Data modyfikacji: 2014-09-09 14:38:57
Wersja: 2
# Edytował Data edycji Komentarz zmian
Rejestr zmian Dorota Wardowska-Szubzda 2014-09-09 14:38:57 Zmiana treści dokumentu
Rejestr zmian Agata Wyszyńska 2014-09-04 09:26:56 Zmiana treści dokumentu