UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Rejestr zmian dokumentu: "Zarządzenie Nr 186 z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, do którego stosuje się ustawę Prawo zamówień publicznych, na budowę linii tramwajowej, ulicy Obiegowej, zajezdni postojowej dla autobusów przy Al. Gen. Sikorskiego wraz z przebudową dróg i skrzyżowań, przebudowa skrzyżowań dla potrzeb poprowadzenia linii tramwajowej - odcinek D, obejmujący Al. Piłsudskiego, Pl. Jana Pawła II, ul. 11 Listopada, Pl. Jedności Słowiańskiej i ul. Pieniężnego "
Nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 186 z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, do którego stosuje się ustawę Prawo zamówień publicznych, na budowę linii tramwajowej, ulicy Obiegowej, zajezdni postojowej dla autobusów przy Al. Gen. Sikorskiego wraz z przebudową dróg i skrzyżowań, przebudowa skrzyżowań dla potrzeb poprowadzenia linii tramwajowej - odcinek D, obejmujący Al. Piłsudskiego, Pl. Jana Pawła II, ul. 11 Listopada, Pl. Jedności Słowiańskiej i ul. Pieniężnego
Wprowadził do BIP: Paulina Mierzejewska
Data udostępnienia: 2014-05-14 15:33:11
Wytworzył: Dorota Wardowska-Szubzda
Data wytworzenia: 2014-05-14
Odpowiedzialny: Barbara Tulibacka
Ostatnio modyfikował: Agata Wyszyńska
Data modyfikacji: 2014-05-19 09:20:54
Wersja: 3
# Edytował Data edycji Komentarz zmian
Rejestr zmian Agata Wyszyńska 2014-05-19 09:20:54 Zmiana treści dokumentu
Rejestr zmian Dorota Wardowska-Szubzda 2014-05-15 11:32:57 Zmiana treści dokumentu
Rejestr zmian Paulina Mierzejewska 2014-05-15 11:30:56 Zmiana treści dokumentu