UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Rejestr zmian dokumentu: "Zarządzenie Nr 177 z dnia 9 maja 2014 r. w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym 2014 i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy"
Nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 177 z dnia 9 maja 2014 r. w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym 2014 i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
Wprowadził do BIP: Agata Wyszyńska
Data udostępnienia: 2014-05-09 08:24:21
Wytworzył: Aneta Howara
Data wytworzenia: 2014-05-09
Odpowiedzialny: Teresa Zając
Ostatnio modyfikował: Aneta Howara
Data modyfikacji: 2014-05-15 12:44:11
Wersja: 3
# Edytował Data edycji Komentarz zmian
Rejestr zmian Aneta Howara 2014-05-15 12:44:11 Zmiana treści dokumentu
Rejestr zmian Agata Wyszyńska 2014-05-14 13:31:53 Zmiana treści dokumentu
Rejestr zmian Agata Wyszyńska 2014-05-09 08:24:56 Zmiana treści dokumentu