UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Rejestr zmian dokumentu: "Zarządzenie Nr 142 z dnia 10 kwietnia 2014 r. zmieniające Zarządzenie Nr 84 z 6 marca 2014 r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań: - związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Olsztyna, - z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym 2014 i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy"
Nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 142 z dnia 10 kwietnia 2014 r. zmieniające Zarządzenie Nr 84 z 6 marca 2014 r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań: - związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Olsztyna, - z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym 2014 i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
Wprowadził do BIP: Paulina Mierzejewska
Data udostępnienia: 2014-04-10 08:04:34
Wytworzył: Aneta Howara
Data wytworzenia: 2014-04-10
Odpowiedzialny: Teresa Zając
Ostatnio modyfikował: Aneta Howara
Data modyfikacji: 2014-04-15 14:31:21
Wersja: 4
# Edytował Data edycji Komentarz zmian
Rejestr zmian Aneta Howara 2014-04-15 14:31:21 Zmiana treści dokumentu
Rejestr zmian Paulina Mierzejewska 2014-04-15 14:26:27 Zmiana treści dokumentu
Rejestr zmian Paulina Mierzejewska 2014-04-15 13:37:41 Zmiana treści dokumentu
Rejestr zmian Paulina Mierzejewska 2014-04-10 08:05:24 Zmiana treści dokumentu