UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Rejestr zmian dokumentu: "Zarządzenie Nr 116 z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie powołania członków Powiatowego Zespołu Koordynującego Współpracę w ramach projektu „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż” Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki"
Nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 116 z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie powołania członków Powiatowego Zespołu Koordynującego Współpracę w ramach projektu „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż” Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Wprowadził do BIP: Agata Wyszyńska
Data udostępnienia: 2014-03-19 09:58:11
Wytworzył: Elżbieta Bronakowska
Data wytworzenia: 2014-03-18
Odpowiedzialny: Elżbieta Bronakowska
Ostatnio modyfikował: Sylwia Rembiszewska-Piątek
Data modyfikacji: 2014-03-20 15:31:02
Wersja: 3
# Edytował Data edycji Komentarz zmian
Rejestr zmian Sylwia Rembiszewska-Piątek 2014-03-20 15:31:02 Zmiana treści dokumentu
Rejestr zmian Agata Wyszyńska 2014-03-20 09:48:58 Zmiana treści dokumentu
Rejestr zmian Agata Wyszyńska 2014-03-19 09:59:06 Zmiana treści dokumentu