UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Rejestr zmian dokumentu: "Zarządzenie Nr 54 z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, do którego stosuje się ustawę Prawo zamówień publicznych, na opracowanie niezbędnej dokumentacji projektowej dla potrzeb uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pn.: Budowa połączenia ulicy Wilczyńskiego i Płoskiego z drogą krajową DK51 na odcinku alei Warszawskiej w Olsztynie"
Nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 54 z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, do którego stosuje się ustawę Prawo zamówień publicznych, na opracowanie niezbędnej dokumentacji projektowej dla potrzeb uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pn.: Budowa połączenia ulicy Wilczyńskiego i Płoskiego z drogą krajową DK51 na odcinku alei Warszawskiej w Olsztynie
Wprowadził do BIP: Dominika Biernacka
Data udostępnienia: 2014-02-10 15:22:18
Wytworzył: Dorota Wardowska-Szubzda
Data wytworzenia: 2014-02-10
Odpowiedzialny: Barbara Tulibacka
Ostatnio modyfikował: Dorota Wardowska-Szubzda
Data modyfikacji: 2014-02-11 09:15:43
Wersja: 2
# Edytował Data edycji Komentarz zmian
Rejestr zmian Dorota Wardowska-Szubzda 2014-02-11 09:15:43 Zmiana treści dokumentu
Rejestr zmian Dominika Biernacka 2014-02-10 15:23:03 Zmiana treści dokumentu