UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Rejestr zmian dokumentu: "Zarządzenie Nr 46 z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, do którego stosuje sie ustawę Prawo zamówień publicznych, na zakup usług związanych z wyceną nieruchomości dla potrzeb opłaty adiacenckiej oraz określających wartość nieruchomości dla potrzeb ustalenia jednorazowej opłaty z tytułu uchwalenia planu miejscowego lub jego zmiany w 2014 r."
Nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 46 z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, do którego stosuje sie ustawę Prawo zamówień publicznych, na zakup usług związanych z wyceną nieruchomości dla potrzeb opłaty adiacenckiej oraz określających wartość nieruchomości dla potrzeb ustalenia jednorazowej opłaty z tytułu uchwalenia planu miejscowego lub jego zmiany w 2014 r.
Wprowadził do BIP: Agata Wyszyńska
Data udostępnienia: 2014-02-06 08:19:51
Wytworzył: Dorota Wardowska-Szubzda
Data wytworzenia: 2014-02-05
Odpowiedzialny: Barbara Tulibacka
Ostatnio modyfikował: Dorota Wardowska-Szubzda
Data modyfikacji: 2014-02-17 08:58:48
Wersja: 3
# Edytował Data edycji Komentarz zmian
Rejestr zmian Dorota Wardowska-Szubzda 2014-02-17 08:58:48 Zmiana treści dokumentu
Rejestr zmian Agata Wyszyńska 2014-02-06 12:37:41 Zmiana treści dokumentu
Rejestr zmian Agata Wyszyńska 2014-02-06 08:20:37 Zmiana treści dokumentu