UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Rejestr zmian dokumentu: "XLI/713/13 w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/157/11 Rady Miasta Olsztyna z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dzieci w żłobkach prowadzonych przez Gminę Olsztyn, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków zwolnienia z tych opłat"
Nazwa dokumentu: XLI/713/13 w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/157/11 Rady Miasta Olsztyna z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dzieci w żłobkach prowadzonych przez Gminę Olsztyn, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków zwolnienia z tych opłat
Wprowadził do BIP: Sylwia Szech
Data udostępnienia: 2013-08-20 08:44:38
Wytworzył: Barbara Korpusik
Data wytworzenia: 2013-08-20
Odpowiedzialny: Barbara Korpusik
Ostatnio modyfikował: Sylwia Szech
Data modyfikacji: 2013-09-13 14:30:20
Wersja: 3
# Edytował Data edycji Komentarz zmian
Rejestr zmian Sylwia Szech 2013-09-13 14:30:20 Zmiana treści dokumentu
Rejestr zmian Aleksandra Witkowska 2013-09-05 08:47:48 Zmiana treści dokumentu
Rejestr zmian Sylwia Szech 2013-08-20 08:45:42 Zmiana treści dokumentu