UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Rejestr zmian dokumentu: "Zarządzenie Nr 545 z dnia 24 grudnia 2012 r. w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym 2013 i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy"
Nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 545 z dnia 24 grudnia 2012 r. w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym 2013 i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
Wprowadził do BIP: Agata Wyszyńska
Data udostępnienia: 2012-12-28 15:01:54
Wytworzył: Paulina Kaczmarczyk
Data wytworzenia: 2012-12-24
Odpowiedzialny: Teresa Zając
Ostatnio modyfikował: Mirosław Sokolnicki
Data modyfikacji: 2013-09-17 08:37:40
Wersja: 4
# Edytował Data edycji Komentarz zmian
Rejestr zmian Mirosław Sokolnicki 2013-09-17 08:37:40 Zmiana treści dokumentu
Rejestr zmian Wioletta Reszka 2013-01-02 10:48:12 Zmiana treści dokumentu
Rejestr zmian Agata Wyszyńska 2012-12-31 14:57:51 Zmiana treści dokumentu
Rejestr zmian Agata Wyszyńska 2012-12-28 15:02:08 Zmiana treści dokumentu