UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Rejestr zmian dokumentu: "Zarządzenie Nr 544 z dnia 24 grudnia 2012 r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań:- z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym 2013 i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, - związanych z realizacją przedsięwzięć Miasta Olsztyna w latach 2013-2021"
Nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 544 z dnia 24 grudnia 2012 r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań:- z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym 2013 i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, - związanych z realizacją przedsięwzięć Miasta Olsztyna w latach 2013-2021
Wprowadził do BIP: Agata Wyszyńska
Data udostępnienia: 2012-12-28 15:00:51
Wytworzył: Paulina Kaczmarczyk
Data wytworzenia: 2012-12-24
Odpowiedzialny: Teresa Zając
Ostatnio modyfikował: Mirosław Sokolnicki
Data modyfikacji: 2014-03-12 12:30:35
Wersja: 8
# Edytował Data edycji Komentarz zmian
Rejestr zmian Mirosław Sokolnicki 2014-03-12 12:30:35 Zmiana treści dokumentu
Rejestr zmian Mirosław Sokolnicki 2013-10-28 08:27:24 Zmiana treści dokumentu
Rejestr zmian Mirosław Sokolnicki 2013-09-17 08:36:11 Zmiana treści dokumentu
Rejestr zmian Mirosław Sokolnicki 2013-02-07 07:52:22 Zmiana treści dokumentu
Rejestr zmian Wioletta Reszka 2013-01-02 10:54:01 Zmiana treści dokumentu
Rejestr zmian Agata Wyszyńska 2012-12-31 15:16:16 Zmiana treści dokumentu
Rejestr zmian Agata Wyszyńska 2012-12-31 14:52:14 Zmiana treści dokumentu
Rejestr zmian Agata Wyszyńska 2012-12-28 15:01:10 Zmiana treści dokumentu