UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Rejestr zmian dokumentu: "Publicznie dostępny wykaz wniosków o wydanie decyzji oraz decyzji na przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko"
Nazwa dokumentu: Publicznie dostępny wykaz wniosków o wydanie decyzji oraz decyzji na przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
Wprowadził do BIP: Adrian Pisarenko
Data udostępnienia: 2009-10-08 15:48:16
Wytworzył: Adrian Pisarenko
Data wytworzenia: 2009-10-08
Odpowiedzialny: Adrian Pisarenko
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2020-10-15 13:07:07
Wersja: 4
# Edytował Data edycji Komentarz zmian
Rejestr zmian Olga Walnicka-Kucio 2020-10-15 13:07:07 Zmiana nazwy wydziału
Rejestr zmian Mirosław Sokolnicki 2015-06-09 11:54:17 Zmiana treści dokumentu
Rejestr zmian Adrian Pisarenko 2009-11-02 Zmiana treści dokumentu
Rejestr zmian Adrian Pisarenko 2009-10-08 Utworzenie dokumentu