UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Rejestr zmian dokumentu: "Ewidencja Stowarzyszeń Kultury Fizycznej Nieprowadzących Działalności Gospodarczej"
Nazwa dokumentu: Ewidencja Stowarzyszeń Kultury Fizycznej Nieprowadzących Działalności Gospodarczej
Wprowadził do BIP: Adrian Pisarenko
Data udostępnienia: 2009-10-08 14:45:02
Wytworzył: Monika Michniewicz
Data wytworzenia: 2009-10-08
Odpowiedzialny: Monika Michniewicz
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2020-10-14 14:53:23
Wersja: 10
# Edytował Data edycji Komentarz zmian
Rejestr zmian Olga Walnicka-Kucio 2020-10-14 14:53:23 Aktualizacja nazwy wydziału
Rejestr zmian Mirosław Sokolnicki 2017-09-28 13:21:19 Zmiana nazwy komórki prowadzącej
Rejestr zmian Mirosław Sokolnicki 2016-12-08 10:25:06 Zmiana nazwy wydziału
Rejestr zmian Mirosław Sokolnicki 2015-04-08 13:41:00 Zmiana treści dokumentu
Rejestr zmian Mirosław Sokolnicki 2015-04-08 12:49:18 Zmiana treści dokumentu
Rejestr zmian Mirosław Sokolnicki 2014-02-11 17:02:33 Zmiana treści dokumentu
Rejestr zmian Mirosław Sokolnicki 2013-03-12 11:56:00 Zmiana treści dokumentu
Rejestr zmian Adrian Pisarenko 2009-11-02 Zmiana treści dokumentu
Rejestr zmian Adrian Pisarenko 2009-10-30 Zmiana treści dokumentu
Rejestr zmian Adrian Pisarenko 2009-10-08 Utworzenie dokumentu