UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót


III
ZASTĘPCA PREZYDENTA OLSZTYNA
 
Ewa Monika Kaliszuk
ul. Ryszarda Knosały 3
10-015 Olsztyn

Sekretariat:
tel. 89 506-09-00
tel./fax 89 527-55-08
pokój nr 1

Adres e-mail: kaliszuk.ewa@olsztyn.eu
Do kompetencji Trzeciego Zastępcy Prezydenta Olsztyna należą w szczególności:
1) sprawy z zakresu:
    a) edukacji,
    b) kultury fizycznej,
    c) zdrowia i pomocy społecznej,
    d) przeciwdziałania alkoholizmowi i innym patologiom społecznym.

2) zadania realizowane przez:
    a) Wydział Edukacji,
    b) Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej,
    c) Biuro Sportu i Rekreacji,
    d) Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie,
    e) Centrum Integracji Społecznej,
    f) Miejski Urząd Pracy,
    g) przedszkola miejskie,
    h) szkoły podstawowe,
    k) szkoły specjalne,
    l) Olsztyńskie Centrum Edukacji Nauczycieli
    m) Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne,
    n) Szkolne Schronisko Młodzieżowe,
    o) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy,
    p) Pałac Młodzieży,
    q) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących,
    r) Miejski Szpital Zespolony,
    s) Przychodnię Specjalistyczną,
    t) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
    u) Miejski Zespół ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych,
    v) Zespół Żłobków Miejskich,
    w) Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych,
    x) Rodzinne Domy Dziecka,
    y) Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień,
    z) Świetlice Terapeutyczne,
    aa) Olsztyńskie Centrum Pomocy Dziecku,
    bb) Zespół Placówek Specjalnych,
    cc) Dom Pomocy Społecznej "Kombatant",
    dd) Dom Pomocy Społecznej ul. Bałtycka 37a,
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: III Zastępca Prezydenta
Wprowadził do BIP: Mirosław Sokolnicki
Data udostępnienia: 2015-02-02 08:06:39
Wytworzył: Mirosław Sokolnicki
Data wytworzenia: 2015-02-02
Odpowiedzialny: Mirosław Sokolnicki
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2022-03-28 10:59:01