UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

UCHWAŁA RADY MIASTA

Numer Uchwały: XLI/713/13
Data podjęcia: 28-08-2013
Data opublikowania: 13-09-2013
Miejsce opublikowania: Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2013 roku, poz. 2663
Data wejścia w życie: 28-09-2013
Tytuł Uchwały: w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/157/11 Rady Miasta Olsztyna z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dzieci w żłobkach prowadzonych przez Gminę Olsztyn, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków zwolnienia z tych opłat
Ewentualne adnotacje:

<< Uchwała >>

Załączniki:
Zmieniona przez:
Utraciła moc Uchwałą:

 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: XLI/713/13 w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/157/11 Rady Miasta Olsztyna z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dzieci w żłobkach prowadzonych przez Gminę Olsztyn, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków zwolnienia z tych opłat
Wprowadził do BIP: Sylwia Szech
Data udostępnienia: 2013-08-20 08:44:38
Wytworzył: Barbara Korpusik
Data wytworzenia: 2013-08-20
Odpowiedzialny: Barbara Korpusik
Ostatnio modyfikował: Sylwia Szech
Data modyfikacji: 2013-09-13 14:30:20