UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Grupy subskrypcji

Użytkownicy Biuletynu Informacji Publicznej mają możliwość otrzymywania powiadomień mailowych o nowych treściach udostępnianych na stronie.

Aby subskrybować daną grupę tematyczną należy użyć przycisku "Dodaj/usuń subskrypcję", następnie na podany adres e-mail wysyłana jest wiadomość zawierająca link. Po kliknięciu łącza użytkownik jest zapisywany na listę mailingową i od tego momentu będzie otrzymywał informacje o nowych lub zmienionych treściach na stronie.
Mechanizm subskrypcji zawiera również możliwość wypisania się z listy mailingowej przez użytkownika w dowolnym momencie.

W przypadku wystąpienia problemów z wypisaniem się z wybranej listy mailingowej proszę o wysłanie, krótkiej informacji o usunięcie z subskrypcji na adres bip@olsztyn.eu.

Dodaj/usuń subskrypcję
Dodaj/usuń subskrypcję
Dodaj/usuń subskrypcję
Dodaj/usuń subskrypcję
Dodaj/usuń subskrypcję
Dodaj/usuń subskrypcję
Dodaj/usuń subskrypcję
Dodaj/usuń subskrypcję
Dodaj/usuń subskrypcję