UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym


Nazwa postępowania:   39/2020 Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Olsztyn
     
Znak sprawy:   ZP.271.1.39.2020.c
     
Tryb zamówienia:   Negocjacje z ogłoszeniem
     
Rodzaj zamówienia:   usługi
     
Termin składania ofert/wniosków:   26-01-2021
      
Identyfikator postępowania:   Gmina Olsztyn wdrożyła elektroniczne narzędzie służące do realizacji zamówień publicznych. Platforma przetargowa obejmuje zamówienia podlegające przepisom art. 10a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
      
    https://gminaolsztyn.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html - Link do postępowania znajduje się w zakładce dokumenetacja techniczna.

 
Dokumentacja postępowania w załącznikach:

Dokumentacja techniczna

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: 39/2020 Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Olsztyn
Wprowadził do BIP: Andrzej Rodziewicz
Data udostępnienia: 2020-12-28 10:50:43
Wytworzył: Andrzej Rodziewicz
Data wytworzenia: 2020-12-28
Odpowiedzialny: Barbara Tulibacka
Ostatnio modyfikował: Andrzej Rodziewicz
Data modyfikacji: 2020-12-28 10:55:55