UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Stawki podatku rolnego na 2021 rok

Stawki podatku rolnego - osoby fizyczne i prawne:

·         dla gruntów gospodarstwa rolnego: równowartość pieniężna 2,5 kwintala żyta - od 1 ha przeliczeniowego gruntów - stawka podatku wynosi 146,375 zł

·         dla pozostałych gruntów podlegających podatkowi rolnemu: równowartość pieniężna 5 kwintali żyta - od 1 ha gruntów - stawka podatku wynosi 292,75 zł

- obliczone według średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2021, która wynosi 58,55 za 1 dt (zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z 20 października 2020 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021).

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: Stawki podatku rolnego na 2021 rok
Wprowadził do BIP: Katarzyna Kocan-Gromadzińska
Data udostępnienia: 2020-12-02 14:00:48
Wytworzył: Czesław Kalinowski
Data wytworzenia: 2020-12-02
Odpowiedzialny: Czesław Kalinowski
Ostatnio modyfikował: Katarzyna Kocan-Gromadzińska
Data modyfikacji: 2020-12-02 14:54:38