UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Stawki podatku leśnego na 2021 rok

 Stawki podatku leśnego - osoby fizyczne i prawne:

·         od 1 ha - równowartość pieniężna 0,220 m³ - stawka podatku wynosi 43,3048 zł

·         dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka wskazana powyżej ulega obniżeniu o 50%

 - obliczane według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r., która wynosi 196,84 za 1 m³ (zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 20 października 2020 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r. – MP. z 2020, poz. 983).

 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: Stwaki podatku leśnego na 2021 rok
Wprowadził do BIP: Katarzyna Kocan-Gromadzińska
Data udostępnienia: 2020-12-02 13:59:46
Wytworzył: Czesław Kalinowski
Data wytworzenia: 2020-12-02
Odpowiedzialny: Czesław Kalinowski
Ostatnio modyfikował: Katarzyna Kocan-Gromadzińska
Data modyfikacji: 2020-12-02 14:53:40