UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

UCHWAŁA RADY MIASTA

Numer Uchwały: XXVI/460/20
Data podjęcia: 28-10-2020
Data opublikowania: 05-08-2021
Miejsce opublikowania: DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2021 poz. 3088
Data wejścia w życie: 20-08-2021
Tytuł Uchwały: w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla osiedla Dajtki w Olsztynie”
Ewentualne adnotacje: Wojewódzki Sąd Administracyjny w dniu 15 kwietnia 2021 roku wydał wyrok w sprawie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla osiedla Dajtki w Olsztynie" w którym uchyla część zapisów.

<< Uchwała >>

Załączniki:
Zmieniona przez:
Utraciła moc Uchwałą:

 

Link do Dziennika Urzędowego Województwa Warmińsko-Mazurskiego"

http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/legalact/2021/3088/
PDF, 411,94 KB metryczka

Plan uchwalony Dajtki

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: XXVI/460/20 w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla osiedla Dajtki w Olsztynie”
Wprowadził do BIP: Lidia Dawid
Data udostępnienia: 2020-10-20 08:51:25
Wytworzył: Magdalena Binerowska
Data wytworzenia: 2020-10-20
Odpowiedzialny: Magdalena Binerowska
Ostatnio modyfikował: Lidia Dawid
Data modyfikacji: 2021-09-07 09:26:04