UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

UCHWAŁA RADY MIASTA

Numer Uchwały: XXVI/458/20
Data podjęcia: 28-10-2020
Data opublikowania:
Miejsce opublikowania:
Data wejścia w życie:
Tytuł Uchwały: w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych
Ewentualne adnotacje: Wojewoda Warmińsko-Mazurski Rozstrzygnięciem Nadzorczym PN.4131.473.2020 z dnia 8 grudnia 2020 r. stwierdza nieważność uchwały.

<< Uchwała >>

Załączniki:
Zmieniona przez:
Utraciła moc Uchwałą:

 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: XXVI/458/20 w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych
Wprowadził do BIP: Lidia Dawid
Data udostępnienia: 2020-10-19 13:01:33
Wytworzył: Zdzisław Zdanowski
Data wytworzenia: 2020-10-19
Odpowiedzialny: Zdzisław Zdanowski
Ostatnio modyfikował: Lidia Dawid
Data modyfikacji: 2020-12-17 12:43:34