UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

POSIEDZENIE KOMISJI

Data: 21-08-2020
Porządek posiedzenia:

21 sierpnia 2020 roku (piątek) o godz. 15.00

posiedzenie Komisji Edukacji Rady Miasta Olsztyna

komisja przeprowadzona zostanie online za pomocą programu Microsoft Teams

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjQxZjFiZWQtZjZhYi00YzA1LWJlMzAtZTdmYmE5YjIwOGFi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2225b54d52-bccf-4a26-9f59-5f4241f4c15e%22%2c%22Oid%22%3a%2273a7b2cc-ef73-463f-90de-ecd91cb434a9%22%7d

 

Porządek posiedzenia:

 

  1. Informacja o przygotowaniu szkół i przedszkoli do roku szkolnego 2020/2021.
  2. Omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
  3. Sprawy różne.

 

Protokół:
Obecność:

 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: Porządek posiedzenia Komisji Edukacji 21.08.20
Wprowadził do BIP: Lidia Dawid
Data udostępnienia: 2020-10-13 11:27:50
Wytworzył: Joanna Bartkowska
Data wytworzenia: 2020-10-13
Odpowiedzialny: Marta Kilanowska-Lebiedzińska
Ostatnio modyfikował: Lidia Dawid
Data modyfikacji: 2020-10-13 11:28:53