UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Uprzejmie zawiadamiam, że na podstawie § 14 Regulaminu wyborów do samorządu Osiedla stanowiącego załącznik do uchwały nr XII/138/15 w sprawie nadania statutów Rad Osiedli, z powodu braku quorum podczas zebrania wyborczego, które odbyło się 17 września 2020 r. o godz.17.15 w sali 219 Urzędu Miasta Olsztyna, Rada Osiedla Kościuszki na kadencję 2020-2024 nie została wybrana.

 

 

Przewodniczący
Zespołu ds. przeprowadzenia wyborów do rad osiedli

 
/-/ Robert Szewczyk

 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: Rada Osiedla Kościuszki 2020-2024
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-09-29 13:47:46
Wytworzył: Olga Walnicka-Kucio
Data wytworzenia: 2020-09-29
Odpowiedzialny: Lidia Dawid
Ostatnio modyfikował: Lidia Dawid
Data modyfikacji: 2020-09-29 14:01:22