UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

UCHWAŁA RADY MIASTA

Numer Uchwały: XXV/427/20
Data podjęcia: 30-09-2020
Data opublikowania: 13-10-2020
Miejsce opublikowania: Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2018 roku, poz. 4156
Data wejścia w życie: 30-09-2020
Tytuł Uchwały: w sprawie uchylenia uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
Ewentualne adnotacje:

<< Uchwała >>

Załączniki:
Zmieniona przez:
Utraciła moc Uchwałą:

 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: XXV/427/20 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
Wprowadził do BIP: Lidia Dawid
Data udostępnienia: 2020-09-22 09:48:34
Wytworzył: Aneta Arcipowska
Data wytworzenia: 2020-09-22
Odpowiedzialny: Aneta Arcipowska
Ostatnio modyfikował: Lidia Dawid
Data modyfikacji: 2020-10-13 12:46:09