UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Petycje składane do Rady Miasta Olsztyna

Przedmiot petycji:
petycja O.M.R. w sp. nieprzyjęcia Samorządowej Karty Prawa Rodzin

Data wpływu:
29-06-2020

Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana:
O.M.R.

Komórka wiodąca odpowiedzialna za rozpatrzenie petycji:
Biuro Rady Miasta

Treść petycji:
PDF, 278,48 KB metryczka

Przebieg postępowania:

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: petycja O.M.R. w sp. nieprzyjęcia Samorządowej Karty Prawa Rodzin
Wprowadził do BIP: Aleksandra Witkowska
Data udostępnienia: 2020-09-17 15:32:10
Wytworzył: Aleksandra Witkowska
Data wytworzenia: 2020-09-17
Odpowiedzialny: Marta Kilanowska-Lebiedzińska
Ostatnio modyfikował: Aleksandra Witkowska
Data modyfikacji: 2020-09-17 15:36:39