UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

UCHWAŁA RADY MIASTA

Numer Uchwały: XXIII/405/20
Data podjęcia: 15-07-2020
Data opublikowania: 31-07-2020
Miejsce opublikowania: Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2020 roku, poz. 3309
Data wejścia w życie: 15-08-2020
Tytuł Uchwały: w sprawie zwolnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jarosława Dąbrowskiego w Olsztynie od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo
Ewentualne adnotacje: wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od 1 września 2020 r.

<< Uchwała >>

Załączniki:
Zmieniona przez:
Utraciła moc Uchwałą:

 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: XXIII/405/20 w sprawie zwolnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jarosława Dąbrowskiego w Olsztynie od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz w roku szkolnym 2020/2021
Wprowadził do BIP: Lidia Dawid
Data udostępnienia: 2020-07-10 09:53:58
Wytworzył: Anida Kinga Samoraj
Data wytworzenia: 2020-07-10
Odpowiedzialny: Anida Kinga Samoraj
Ostatnio modyfikował: Lidia Dawid
Data modyfikacji: 2020-08-12 12:07:07